QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

I.    Điều khoản bảo hành
Bảo hành 20 hai mươi năm đối với màu sơn của ngói
II.    Các trường hợp được bảo hành sửa chữa, thay thế miễn phí
1.    Sản phẩm có đầy đủ hóa đơn và phiếu bảo hành kèm theo
2.    Sản phẩm được sử dụng bình thường, lỗi phát sinh được xác định nguyên nhân do nhà sản xuất
3.    Sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành
III.    Các trường hợp không được bảo hành
1.    Phiếu bảo hành bị mất, không còn nguyên vẹn, bị rách rời, tẩy xóa, không điền đầy đủ thông tin
2.    Sản phẩm hư hỏng do vẫn chuyển, lắp đặt không đúng cách
3.    Lỗi ngoại quan phát sinh như xước, giảm độ bóng, mòn do qua sử dụng
4.    Lỗi phát sinh do thiên tai, hoặc nguyên nhân khách quan
5.    Lỗi phát sinh do quá trình xây dựng, cải tạo kiến trúc làm ảnh hưởng đến sản phẩm
6.    Lỗi do vật bám, kẹt trên sản phẩm
7.    Sản phẩm hết thời hạn bảo hành
Lưu ý:
–    Shinko không bảo hành cho bất cứ hình thức phiếu bảo hành nào khác ngoài phiếu bảo hành có dấu đỏ của công ty
–    Khi nhận phiếu bảo hành, Quý khách vui vòng điền đầy đủ thông tin
–    Chúng tôi không cấp lại phiếu bảo hành, vì vậy quý khách vui lòng giữ cẩn thận