Phụ kiện Shinko – SH08

  • Mã sản phẩm: GS093
  • Kích thước: 2500 x 880 x 650
  • Diện tích hữu dụng (mm):
  • Số viên/m2:
  • Trọng lượng trung bình/m2:
  • Độ bền uốn N:
  • Nhà sản xuất
  • Giá: đ
Danh mục: