Chứng nhận sản phẩm

Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản dành cho ngói xi măng ép 5402:2002
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản dành cho ngói xi măng ép 5402:2002
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng
Chứng nhận quản lý môi trường Nhật Bản JISQ 14001:2015
Chứng nhận quản lý môi trường Nhật Bản JISQ 14001:2015

Chứng nhận Ngói màu tốt nhất SHINKO sử dụng 100% sơn phủ của DNT