[𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐄̣𝐏] 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨́𝐢 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐒𝐇𝐈𝐍𝐊𝐎 – 𝐌𝐚̀𝐮 𝐁𝐋𝐔𝐄 – 𝐒𝐇𝟕

Công trình hoành tráng với diện tích hơn #1300m² sử dụng ngói màu tốt nhất SHINKO.

Danh sách chứng nhận quốc tế : https://shinkovietnam.com.vn/chung-nhan-san-pham

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟕𝟒𝟑𝟐𝟗𝟑𝟗𝟑
Website : https://shinkovietnam.com.vn/
Fanpage : https://www.facebook.com/ngoimautotnhatshinko
Địa chỉ : Lô P – KCN Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
——————-

 

Thông tin liên hệ

Bạn muốn mua sản phẩm với giá tốt nhất. Vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn khách hàng hoặc để lại thông tin cho chúng tôi:
  • Công ty Cổ phần Liên doanh Shinko
  • Phone: 02116.538.538 - 0974.32.9393
  • Email: congty@shinkovietnam.com.vn
  • Website: www.shinkovietnam.com.vn